Gå till innehållet

Registerutlåtande

Voitelukeskus.com:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Finn-Elox Oy (y-tunnus: 1889480-7)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Casper Siven

Finn-Elox Oy

Osoite: Turkkirata 10, 33960 Pirkkala

Puhelin: 03 2732000

Sähköposti: info@finn-elox.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Voitelukeskus.com:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Lisäksi käsitellään mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen, viestintään, tiedotukseen, uutisointiin sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelyn oikeusperusteet ovat GDPR:n mukaiset: suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön perustiedot ja yhteystiedot, yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti, esimerkiksi viiden vuoden välein. Tiedot poistetaan, kun asiakassuhde päättyy ja kaikki siihen liittyvät velvollisuudet on suoritettu, yleisenä ohjeena [kuinka monta vuotta] asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa ja tietokannat on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Käyttöoikeudet on rajattu ja käyttötapahtumat lokitetaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on GDPR:n mukaiset oikeudet, kuten oikeus tietojen saantiin, oikaisuun, poistoon ja käsittelyn rajoittamiseen sekä valitusoikeus valvontaviranomaiselle.

12. Verkkoanalytiikka

Käytämme Google Analyticsia keräämään anonymisoitua tietoa sivuillamme vierailijoista.

13. Kohdennettu markkinointi

Kohdennettua markkinointia toteutetaan TikTokin, META:n sekä Googlen palveluissa.